Súkromná stredná odborná škola podnikania

Sídlo školy: Hollého 1380/34, Senica, 90501
Telefónne číslo (1): 0346515593
Emailová adresa: ssspsenica@ssspsenica.sk
Internetová adresa: http://www.ssspsenica.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola

Výhody školy:
 • Zahraniční lektori na anglický jazyk
 • Lyžiarske kurzy
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Školský bufet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Možnosť získanie certifikátu ECDL
 • Automat na nápoje
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 41,0% (102), chlapcov 59,0% (147)
Bezplatné štúdium: Štúdium na SSOŠP Senica je od .1.09.2016 bezplatné
Stravovanie žiakov: Stravovanie žiakov je možné v školskej jedálni, ktorá ponúka na výber štyri jedlá. Tiež má škola školský bufet, ktorý je dostupný počas celého vyučovania.
Ubytovanie žiakov: Žiakov, ktorí dochádzajú do našého mesta, máme možnosť ubytovať v školskom internáte.
Vybavenie školy: SSOŠP je modernou školou. Má vybavených šest učební informatiky, okrem toho v bežných triedach sa nachádzajú interaktívne tabuľe. Tiež má plne vybavenú jazykovú učebňu.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6341M00
Škola podnikania
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 / 31
7237M00
Informačné systémy a služby
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 / 31