Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice

Sídlo školy: Postupimská 37, Košice, 04022
Telefónne číslo (1): 0556719300
Emailová adresa: ssos.kosice@gmail.com
Internetová adresa: http://www.ssoske.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Lenka Prigancová
Zriaďovateľ: Mgr. Jolana Mášiková
Typ školy: Súkromná škola

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6323600
Hotelová akadémia
2012-2013 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
2682400
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6332700
Daňové služby
2015-2016 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
6352600
Obchod a podnikanie
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6317600
Obchodná akadémia
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6355600
Služby v cestovnom ruchu
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
8221611
Dizajn – grafický a priestorový dizajn
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6324600
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6352600
Obchod a podnikanie
2015-2016 3 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá /
6317600
Obchodná akadémia
2015-2016 3 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6355600
Služby v cestovnom ruchu
2015-2016 3 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6324600
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2015-2016 3 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
6323600
Hotelová akadémia
2015-2016 5 rokov Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6445400
Kuchár
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6317600
Obchodná akadémia
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
2682400
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6355600
Služby v cestovnom ruchu
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6352600
Obchod a podnikanie
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6324600
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
8221611
Dizajn – grafický a priestorový dizajn
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6317674
Obchodná akadémia – bilingválne štúdium
2015-2016 5 rokov Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
3447400
Grafik digitálnych médií
2015-2016 2 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /
3447400
Grafik digitálnych médií
2015-2016 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
2682K00
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 3 roky Nie Večerné Chlapcov, dievčatá /