Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Sídlo školy: Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, 96501
Telefónne číslo (1): 0456733394
Emailová adresa: ssos.intech@gmail.com
Internetová adresa: http://www.ssost.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: InTech z.p.o. Žiar nad Hronom
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 4,6% (11), chlapcov 95,4% (229)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2430H00
Operátor strojárskej výroby
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 24 /
2411K00
Mechanik nastavovač
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 12 /
2679K00
Mechanik – mechatronik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
2675F00
Elektrotechnika
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3918M00
Technické lýceum
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 24 /
2426K00
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 24 /