Súkromná stredná odborná škola

Sídlo školy: Dudova 4, Bratislava, 85102
Telefónne číslo (1): 02/6381 5688
Emailová adresa: soa@soa-amos.sk
Internetová adresa: http://www.soa-amos.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Súkromná škola

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
  • Automat na nápoje
  • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
  • On-line informačný systém dochádzky
  • On-line informačný systém klasifikácie
  • Nízky počet žiakov v triedach
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
  • Učebnice zdarma
  • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
  • Záujmové krúžky/kluby
Stravovanie žiakov: V školskej jedálni OA Dudova 4

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6317M00
Obchodná akadémia
2013-2014 4 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá /
6314Q00
Cestovný ruch
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6314Q00
Cestovný ruch
2013-2014 3 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá /
6317M00
Obchodná akadémia
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6317M00
Obchodná akadémia
2017-2018 4 roky Písomná skúška Diaľkové Chlapcov, dievčatá /
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6317M00
Obchodná akadémia
2017-2018 2 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá /
6314Q00
Cestovný ruch
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6314Q00
Cestovný ruch
2017-2018 3 roky Nie Diaľkové Chlapcov, dievčatá /