Súkromná stredná umelecká škola Zvolen

Sídlo školy: Môťovská cesta 8164, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 045/5369199
Telefónne číslo (2): 0907801042
Emailová adresa: ssuszv@gmail.com
Internetová adresa: http://ssuszv.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Možnosť prospechového štipendia
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Splátkový kalendár školného
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Školský bufet
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Lyžiarske kurzy
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zaistenie autoškoly
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 76,4% (123), chlapcov 23,6% (38)
Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018: 27. marca 2017
Stravovanie žiakov: žiaci sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni v budove školy, v prevádzke je aj školský bufet
Ubytovanie žiakov: V školskom internáte na Švermovej ul. vo Zvolene alebo na SOŠ drevárskej,Lučenecká cesta vo Zvolene.
Vybavenie školy: Škola využíva aidiovizuálnu techniku (netobooky , tablety, dataprojektory, interaktívne tabule) na výuku v triedach, má vybavené 3 počítačové učebne, PC s grafickými softvérmi, fitnes štúdio, herňu (stolný futbal, ping-pong), volejbalové, basketbalové, futbalové ihrisko, štúdio animovanej tvorby, grafické dielne, ateliéry, dva fotoateliéry,kresliareň, kuchynky
Ďalšie informácie: Podmienkou prijatia je vykonanie talentovej skúšky.
Príprava na talentové skúšky začína 1. februára 2017 v ateliéroch SSUŠ. Záujem o prípravu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8261M00
Propagačná grafika
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0
8259M00
Animovaná tvorba
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0
8298600
Odevný dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0
8297M00
Fotografický dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 0