Súkromná spojená škola Poprad

Sídlo školy: Rovná 597/15, 058 01 Poprad
Telefónne číslo: 052 / 7721 942, 0918 473 448
Internetová adresa: www.lifeacademy.sk
Emailová adresa: lifeacademy@lifeacademy.sk
Typ školy: Súkromná
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Soňa Svienta