Súkromné gymnázium Lučenec

Sídlo školy: Gemerská cesta 1, Lučenec, 98401
Telefónne číslo: 047 4331786
Internetová adresa: http://www.sgymlc.sk
Typ školy: Súkromná
Riaditeľ/riaditeľka školy: