Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Sídlo školy: Dunajská 13, Bratislava I, 81484
Telefónne číslo (1): 02-52927768
Emailová adresa: kis@gdunaba.sk
Internetová adresa: http://www.mtag.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola