Trnavský kraj

Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

Gymnázium Angely Merici

Športové gymnázium J. Herdu Trnava

Stredná priemyselná škola

Obchodná akadémia Trnava

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Súkromná SOŠ Gos-SK

Gymnázium Jána Hollého

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola polytechnická

Stredná zdravotnícka škola

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Stredná odborná škola polytechnická

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stredná odborná škola automobilová

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná zdravotnícka škola

SOŠ elektrotechnická Gbely

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka

SOŠ Strojnícka

SOŠ Holíč

SOŠ Jozefa Čabelku

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA

Obchodná akadémia Senica

Stredná odborná škola Senica

Súkromná stredná odborná škola podnikania

Gymnázium Jána Baltazára Magina

Gymnázium sv. Michala Archanjela

Súkromná stredná odborná škola

Stredná odborná škola Rakovice

Gymnázium Pierra de Coubertina

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Stredná odborná škola technická Piešťany

Hotelová akadémia Piešťany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany

Stredná odborná škola záhradnícka

Obchodná akadémia Hlohovec

Gymnázium Ivana Kupca

Stredná odborná škola technická Hlohovec

Stredná odborná škola Hlohovec

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Obchodná akadémia Sereď

Gymnázium Janka Matúšku

Magán Szakközépiskola Hidaskürt

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola Galanta

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola

Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Gimnázium

Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Sportgimnázium

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvu Magángimnázium

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Közép-iskola

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Gymnázium Imre Madácha

Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Gimnázium

Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola

Gymnázium Ladislava Dúbravu

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia

Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda – Építészeti Szakközépiskola

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ROZVOJA VIDIEKA S VJM

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA s VJM