Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany

Sídlo školy: Stummerova 20, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1): 038/5326653
Telefónne číslo (2): 0903 982 220
Emailová adresa: csuvto@gmail.com
Internetová adresa: http://www.csuv-lukasa.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Cirkevná škola
IČO: 37963392
DIČ: 2021872237
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8297600
Fotografický dizajn
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8245605
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8245601
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezby
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8222600
Úžitková maľba
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8261600
Propagačná grafika
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8232600
Propagačné výtvarníctvo
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10