Stredná odborná škola techniky a služieb

Sídlo školy: Tovarnícka 1609, Topoľčany, 95501
Telefónne číslo (1): 0385321256
Emailová adresa: souto@nextra.sk
Internetová adresa: http://sostovar.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00351989
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 36,2% (153), chlapcov 63,8% (270)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2487H01
Autoopravár – mechanik
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2487H02
Autoopravár – elektrikár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2439H00
Lakovník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 6 / 6
2433H00
Obrábač kovov
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 7 / 7
2683H11
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 8 / 8
3678H00
Inštalatér
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov 6 / 6
6456H00
Kaderník
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
6489H00
Hostinský, hostinská
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 13 / 13
6446K00
Kozmetik
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 16 / 16
2411K00
Mechanik nastavovač
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
3965M00
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov 15 / 15
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 13 / 13
2675K03
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15