Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyuč. jaz. maďarským -Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázi, Brnenské nám. 15, Kolárovo

Sídlo školy: Brnenské námestie 15, Kolárovo, 94603
Telefónne číslo (1): 035/777 35 41
Emailová adresa: cerkevnn@cgymkolarovo.edu.sk
Internetová adresa: http://www.cgymkolarovo.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavská arcidiecéza
Typ školy: Cirkevná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902500
Gymnázium
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /