Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Sídlo školy: Školská 650, Vranov nad Topľou, 09301
Telefónne číslo: 057 4464281
Internetová adresa: http://www.gfa.sk
Emailová adresa: skola(zavináč)gymfrvv.svcmi.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Marián Babej