Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris

Sídlo školy: Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica
Telefónne číslo (1): 0902930201
Telefónne číslo (2): 041/700 2 701
Faxové číslo: 041/700 2 701
Emailová adresa: riaditel@soaza.sk
Internetová adresa: http://www.soaza.sk
Kontaktné osoby: Peter Adamov, 0911961460
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Pro scholaris
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 36137430