Dopravná akadémia Trenčín

Sídlo školy: Školská 66, Trenčín, 91250
Telefónne číslo (1): 032-2855203
Emailová adresa: sekretariat@dopravnaakademia.sk
Internetová adresa: http://www.dopravnaakademia.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad Trenčín
Typ školy: Štátna škola