Stredná odborná škola letecko – technická

Sídlo školy: Legionárska 160, Trenčín, 91104
Telefónne číslo (1): 0326582326
Emailová adresa: sekretariat.soslt@gmail.com
Internetová adresa: http://soslt.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola