Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš

Sídlo školy: Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 03101
Telefónne číslo (1): 044/5514120
Emailová adresa: riaditel@seslm.sk
Internetová adresa: http://seslm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Cirkevná škola