Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Sídlo školy: Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš, 03147
Telefónne číslo (1): +421 44 5541288
Telefónne číslo (2): +421 905 435162
Emailová adresa: oalm@oalm.eu
Internetová adresa: http://oalm.eu
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj Žilina
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6317M00
Obchodná akadémia
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 16 / 16
6325M00
Ekonomické lýceum
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15