Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice

Sídlo školy: Kuzmányho 6, Košice I, 04174
Telefónne číslo (1): 055-6221954
Emailová adresa: skola@maraigimi.sk
Internetová adresa: http://www.maraigimi.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola