Gymnázium, Poštová 9, Košice

Sídlo školy: Poštová 9, Košice I, 04252
Telefónne číslo (1): 055-6224917
Emailová adresa: skola@gympos.sk
Internetová adresa: http://www.gympos.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola