Gymnázium Andreja Sládkoviča

Sídlo školy: J.A Komenského 18, Banská Bystrica, 97401
Telefónne číslo (1): 048-4153240
Emailová adresa: sekretariat@gasbb.sk
Internetová adresa: http://www.gasbb.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola