Športové gymnázium Banská Bystrica

Sídlo školy: Trieda SNP 54, Banská Bystrica, 97401
Telefónne číslo (1): 048-4712894
Emailová adresa: sekretariat@osgbb.sk
Internetová adresa: http://www.sgbb.eu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola