Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Gimnázium

Sídlo školy: Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, 92936
Telefónne číslo (1): 031-5912900
Emailová adresa: zife@azet.sk
Internetová adresa: http://www.vagdsz.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola