Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským

Sídlo školy: Slnečná 2, Dunajská Streda, 93101
Telefónne číslo (1): 031-5622257
Emailová adresa: mtg@gmadsam.edu.sk
Internetová adresa: http://www.madach.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola