Gymnázium bl.Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov

Sídlo školy: Bernolákova 21, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 0903982197
Telefónne číslo (2): 0903982195
Emailové adresy: riaditel@gppgpo.edu.sk
citbajova@gojdic.eu
Internetová adresa: http://www.gymnazium.gojdic.eu
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Helena Čitbajová
Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Hlavná 1, 081 35 Prešov
Typ školy: Cirkevná škola