Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Sídlo školy: Duklianska 1, Prešov, 08004
Telefónne číslo (1): 051-7712196
Emailová adresa: sekretariat@spsstroj-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.spspo.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola