Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo

Sídlo školy: Nám. padlých hrdinov 2, Lučenec, 98615
Telefónne číslo (1): 047-4381925
Emailová adresa: riaditelstvofil@hotmail.com
Internetová adresa: http://www.gymfilakovo.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola