Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Sídlo školy: Lúčna 2, Lučenec, 98417
Telefónne číslo (1): 047-4330837
Emailová adresa: skola@szslucnalc.sk
Internetová adresa: http://www.szslucnalc.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola