Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec

Sídlo školy: Horešská 18, Trebišov, 07701
Telefónne číslo (1): 056-6321539
Emailová adresa: gymkch@gymkch.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymkch.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola