Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Sídlo školy: Komenského 3425/18, Trebišov, 07542
Telefónne číslo (1): 056 / 672 6590
Emailová adresa: oa_tv@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.oatv.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing.Marcela Rabatinová
Typ školy: Štátna škola