Gymnázium Giraltovce

Sídlo školy: Dukelská 30, Svidník, 08720
Telefónne číslo (1): 054-7322325
Emailová adresa: sekretariat@gym-giraltovce.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymgir.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola