Stredná odborná škola technická vo Svidníku

Sídlo školy: Pionierska 361/4, Svidník, 08901
Telefónne číslo (1): 054-7522866
Emailová adresa: sekretariat@sostech-sk.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.souodbor.szm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola