Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Sídlo školy: P. Hostinského č.3, Rimavská Sobota, 97901
Telefónne číslo (1): 047/5621989
Telefónne číslo (2): 047/5621988
Faxové číslo: 047/5621988
Emailová adresa: gymikrs@gmail.com
Internetová adresa: http://www.gymrs.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 57,4% (327), chlapcov 42,6% (243)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902576
Gymnázium – telesná výchova
2009-2010 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
7902573
Gymnázium – cudzie jazyky
2009-2010 8 rokov Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
7902500
Gymnázium
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /