Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

Sídlo školy: Kláštorská 37, Levoča, 05401
Telefónne číslo (1): 053-4512252
Emailová adresa: sekretariat@gymjfr-le.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymjfrle.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola