Spojená škola, .o.z.Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce 1

Sídlo školy: Bijacovce 1, Levoča, 05306
Telefónne číslo (1): 053-4182041
Emailová adresa: sekretariat@sos-bijacovce.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.sosbijac.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola