Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zselíz

Sídlo školy: Štúrova 16, Želiezovce, 93701
Telefónne číslo (1): 036/7711229
Emailová adresa: gimzsel@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.comgim.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola