Stredná odborná škola technicky a služieb

Sídlo školy: Slov.národ.povstania 41, Levice, 93601
Telefónne číslo (1): 036-7411098
Emailová adresa: zss@zsssahy.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sossahy.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola