Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Sídlo školy: Štúrova 13, Brezno, 97718
Telefónne číslo (1): 048-6114047
Emailová adresa: skola@gymbrezno.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymbrezno.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola