Stredná priemyselná škola ako organizačná zložka spojenej školy

Sídlo školy: Laskomerského 3, Brezno, 97746
Telefónne číslo: 048 6112526
Internetová adresa: http://www.ssbrezno.edupage.org
Typ školy: Štátna
Riaditeľ/riaditeľka školy: