Gymnázium, Javorová 5, Rajec

Sídlo školy: Javorová 5, Žilina, 01521
Telefónne číslo (1): 041-5424507
Emailová adresa: gymnaziumrajec@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gymrajec.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola