Spojená škola – Rosinská cesta 4, Žilina Stredná odborná škola drevárska – Športové gymnázium

Sídlo školy: Rosinská cesta 4, Žilina, 01008
Telefónne číslo (1): 041-5004408
Emailová adresa: skola@spojenasosza.edu.sk
Internetová adresa: http://www.spojenasosza.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola