GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany

Sídlo školy: Komenského 13, Sabinov, 08271
Telefónne číslo (1): 051-4572285
Emailová adresa: skola@gymlipany.edu.sk
Internetová adresa: http://www.gymlipany.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola