Súkromné Gymnázium DSA Sabinov

Sídlo školy: Komenského 40, Sabinov, 08301
Telefónne číslo (1): 051-7567950
Emailová adresa: sekretariat@gymap-sb.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymkosb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola