Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce

Sídlo školy: Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101
Telefónne číslo (1): 056/6441346
Faxové číslo: 056/6432776
Emailová adresa: skola@gymnmi.svcmi.sk
Internetová adresa: http://www.gymmi.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Anna Osifová
Typ školy: Štátna škola