Gymnázium Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany

Názov školy:
Gymnázium – Gimnázium
Adresa školy: Zoltána Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany
Telefónne číslo: 056 62 86 251     056 63 82 886
Faxové číslo: 056 62 86 251
Internetová adresa: www.gvk.sk  www.gymvk.edu.sk
e-mail: skola@gymkap.svcmi.sk
IČO: 00161250 
Zriaďovateľ školy: Úrad Košického samosprávneho kraja – OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (056 72 68 261)
Riaditeľ školy: Mgr. Mišľan Ľudovít PhD. MBA,
Mobil: 0903 383 450
Zástupca riaditeľa: Mgr. Adél Eszenyi 0905 326 663
Predseda rady školy: Mgr. Gabriela Fedičová