Gymnázium Ladislava Novomeského

Sídlo školy: Tomášikova 2, Bratislava II, 82729
Telefónne číslo (1): 02-43292621
Emailová adresa: norbert.kyndl@gln.sk
Internetová adresa: http://www.gln.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola