Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Sídlo školy: Ružová dolina 29, Bratislava, 82109
Telefónne číslo (1): 02/5341 2593
Emailová adresa: profkreatis@profkreatis.sk
Internetová adresa: http://www.pasa-ba.eu
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Súkromná škola