Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno

Sídlo školy: Pohraničná 10, Komárno, 94552
Telefónne číslo (1): 035-7731316
Emailová adresa: slovgym@gljs.sk
Internetová adresa: http://www.gljs.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola