SOŠ Kravany nad Dunajom

Sídlo školy: Dunajský rad 138, Komárno, 94636
Telefónne číslo (1): 035-7778119
Emailová adresa: asistent@sos-kravany.sk
Internetová adresa: http://www.sos-kravany.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola