Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Reform. Gimnázium

Sídlo školy: Daxnerova 42, Rimavská Sobota, 97901
Telefónne číslo: 047 5621511
Internetová adresa: http://www.tmrg.szm.sk
Emailová adresa: tmrg(zavináč)post.sk
Typ školy: Cirkevná
Riaditeľ/riaditeľka školy: